Skjutbaneinstruktion

Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . (Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Per Jonasson Tel: 0733668009
 3. Skjutbanechef är Jens Karlsson Tel: 0734290646.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater: WGS84 DD Lat 56.34118 Lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Tisdagar 15.00 – 20.00. Lördagar 09.00 – 17.00. SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten ( t.o.m. januari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1 EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i vagnar avsedda till viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial.

Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 50 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark ( Mästaremåla 1:14 ). Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Per Jonasson 0733668009
 3. Skjutbanechef är Jens Karlsson Tel:0734290646
 4. Banan får endast användas av medlemmar och vid tävling av inbjudna skyttar.
 5. Koordinater: WGS84DD lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Kaliber 22 lång alla dagar 9.00 – 20.00 . Röda dagar och vid fruset kulfång råder skjutförbud. Klass 1,2,3, är skjuttider helgfria lördagar 0900 – 17.00 och första tisdagen i månaden kl 17.00-20.00Klass 1,2,3, skjutförbud juli månad, frusna kulfång och älgjakten (t.o.m. januari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen 22 lång. Klass 1,2,3.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i ställning avsedda för viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial.

Skjutbaneinstruktion för inskjutningsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . ( Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Per Jonasson 0733668009
 3. Skjutbanechef är: Jens Karlsson Tel: 0734290646.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater: WSG84 DD Lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Helgfria lördagar 09.00 – 17.00 och första tisdagen i månaden kl 17.00-20.00.SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten (t.o.m. januari
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1,2,3.
 8. EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 9. Tillåtna skjutplatser: Skjutbänk eller skjutstöd vid sidan om skjutledaren.
 10. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 11. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 12. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 13. Tillåtna mål och placeringar: Tavla eller figur uppsatt i befintlig hållare vid skjutvall.

Skjutbanan endast för medlemmar

Hur blir jag medlem?
Betala in medlemsavgift på Bankgiro 650-1100 eller med swish 1232411767.

Seniorer 100 Kr
Juniorer (t.o.m 20 år) 50 kr

Glöm inte att ange namn , telefonnummer och mailadress på inbetalningen.

Välkommen!