Siverts bilder

Föreingen har fått tillgång till en bildskatt. Sivert Karlsson var med från början i vår förening. Satt bland annat med i styrelsen. Han sågs ofta gå omkring med sin kamera med vilken han ofta tog bilder av det som hände runt omkring honom.

Tack vara Siverts fru, Anna, har föreningen fått låna Siverts diabilder och fotoalbum som innehöll bilder tagna i anslutning till föreningen. Vi har skannat dem och kommer att presentera dem, några bilder i taget under fliken ”Bildgalleri – Siverts bilder – . Ett stort tack till Anna för möjligheten.

Vi ber våra medlemmar hjälpa oss med texter till bilderna, vilka finns med, när och i vilket sammanhang togs de m.m. Bland diabilderna finns en del spegelvända. Säg till om så är fallet.