GDPR Mästaremåla

Vår användning: Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Projection Regulation) i kraft som lag i EU:s medlemsländer. Föreningen är skyldig att informera dig om vilka data om dig vi samlar in och hur de används. Avtal om medlemskap utgör rättslig grund för insamling och behandling av de data som behövs för verksamheten och den som aktivt väljer att bli medlem anses ge sitt samtycke till detta. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som hanteras och felaktigheter du upptäcker har du rätt att få korrigerade.

Personuppgifter som samlas in

I samband med din ansökan om medlemskap samlas följande uppgifter in:

  • Namn, adress, mejladress och telefonnummer.

Användning av uppgifterna

Dina personuppgifter används för att föreningen ska kunna informera dig om

  • föreningens aktiviteter via programblad eller mejl. Telefonnumret används för att vid behov
  • kontakta dig i samband med aktivitet. Hela styrelsen är ansvarig inför GDPR-lagen, PuA.