Besiktningen är genomförd

Besiktningen av banan är nu avklarad. Banan blev godkänd för den kommande femårsperioden.

Vi tackar alla som varit behjälpliga med arbetet inför besiktningen.