Besiktningen är genomförd

Besiktningen av banan är nu avklarad. Banan blev godkänd för den kommande femårsperioden. Vi tackar alla som varit behjälpliga med arbetet inför besiktningen.

Funktionärsbehov

Vi behöver förstärka med ytterligare några funktionärer till Fly-Kätskyttet och jaktstigen. Har Du intresse och tid att hjälpa till några timmar så kontakta. Pelle Jonsson 0733668009

GDPR Mästaremåla

Vår användning: Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Projection Regulation) i kraft som lag i EU:s medlemsländer. Föreningen är skyldig att informera dig om vilka data om dig vi samlar in och hur de används. Avtal om medlemskap utgör rättslig grund för insamling och behandling av de data som behövs […]