GDPR Mästaremåla

2018-11-16

Vår användning

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Projection Regulation) i kraft som lag i EU:s medlemsländer. Föreningen är skyldig att informera dig om vilka data om dig vi samlar in och hur de används.                                                     Avtal om medlemskap utgör rättslig grund för insamling och behandling av de data som behövs för verksamheten och den som aktivt väljer att bli medlem anses ge sitt samtycke till detta. Du har rätt att ta del av de uppgifter om dig som hanteras och felaktigheter du upptäcker har du rätt att få korrigerade.

Personuppgifter som samlas in

I samband med din ansökan om medlemskap samlas följande uppgifter in:

Namn, adress, mejladress och telefonnummer.

 

Användning av uppgifterna

Dina personuppgifter används för att föreningen ska kunna informera dig om

föreningens aktiviteter via programblad eller mejl. Telefonnumret används för att vid behov

kontakta dig i samband med aktivitet. Hela styrelsen är ansvarig inför GDPR-lagen, PuA.

 

2020-07-23

Jaktstigen inställd

2020-04-08

Upptakt 22-skytte

2019-08-03

Behov av funktionärer

Det behövs nya funktionärer till styrelsen

2018-12-07

Årsavgift

Inbetalning årsavgift-mailadress

2018-11-17

Handhavande banorna

Hantering av 50 resp 80 m banorna

2018-11-16

GDPR Mästaremåla

Vår användning

2018-06-16

Blixtnedslag på 80m banan

2017-02-21

Fler "Siverts" bilder

Kolla under bildgaller. Ni hittar fler bilder ur vår samling av foton tagna av Sivert, vår tidigare medlem.

2016-11-05

Nya "Siverts bilder"!

2015-03-20

SIVERTS BILDER

FÖRENINGEN HAR FÅTT TILLGÅNG TILL EN BILDSKATT

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.