Klubbmästerskap 50 m älg
Jens Karlsson       198 poäng
Daniel Hansson    177 poäng
Ola Nordstrand    157 poäng
Olof Engblom       127 poäng 
 
Klubbmästerskap lagskjutning 50 m älg
Olle Engblom- Ola Nordstrand  
 
  
Månadsskjutning  80 m 2019 april        
Jens Karlsson             59 poäng      5 st   5-1                          
Jonas Karlsson            58 poäng      7 st   5-1                 
Mats Johansson           52 poäng      4 st   5-1             
                                                                          
12 st skyttar 
 
Månadsskjutning   80 m 2019 maj
Jonas Carlsson     55 poäng  6 st 5-1
Jens Karlsson       54 poäng  8 st 5-1 
Per Jonasson        46 poäng  4 st  5-1
8 st skyttar 
  
Månadsskjutning  80 m  2019   juni
Per Jonasson         58 poäng  4 st  5-1
Jens Karlsson        52 poäng  5 st  5-1
Lars Mattsson       48 poäng  6 st  5-1 
 9  st skyttar 
 
Månadsskjutning 80 m 2019 augusti
Jonas Carlsson     55 poäng  6 st  5-1
Jens   Karlsson     54 poäng  5 st  5-1
Per Jonasson        54 poäng  4 st  5-1 
 13 st  skyttar 
 
Månadsskjutning 80 m 2019 september
Anders Håkansson    59 poäng 6 st 5-1
Jens Karlsson            51 poäng  5 st 5-1
Per Jonasson             42 poäng  1 st 5-1
 6  st skyttar