Månadskjutning  80m 2019 april
 
Jens Karlsson       59 poäng  5st   5-1
Jonas Karlsson    58 poäng  7st   5-1
Mats Johansson   52 poäng  4st   5-1 
 
12 st skyttar 
 
 
Månadskjutning   80 m 2019 maj
 
Jonas Carlsson     55 poäng  6st 5-1
Jens Karlsson       54 poäng  8st 5-1 
Per Jonasson        46 poäng  4st  5-1
 
8 st skyttar 
 
 
Månadskjutniung  80 m  2019   juni
 
Per Jonasson         58 poäng  4st  5-1
Jens Karlsson        52 poäng  5st  5-1
Lars Mattsson       48 poäng  6st  5-1 
 
9  st skyttar 
 
 

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.