Klubbmästerskap 50 m älg
Jens Karlsson       198 poäng
Daniel Hansson    177 poäng
Ola Nordstrand    157 poäng
Olof Engblom       127 poäng 
 
  
Månadskjutning  80m 2019 april        
 J ens K arlsson         59 poäng      5st   5-1                          
Jonas Karlsson           58 poäng      7st   5-1                 
Mats Johansson          52 poäng      4st   5-1             
                                                                          
12 st skyttar 
 
Månadskjutning   80 m 2019 maj
Jonas Carlsson     55 poäng  6 st 5-1
Jens Karlsson       54 poäng  8 st 5-1 
Per Jonasson        46 poäng  4 st  5-1
8 st skyttar 
  
Månadskjutning  80 m  2019   juni
Per Jonasson         58 poäng  4 st  5-1
Jens Karlsson        52 poäng  5 st  5-1
Lars Mattsson       48 poäng  6 st  5-1 
 9  st skyttar 
 
Månadsskjutning 80 m 2019 augusti
Jonas Carlsson     55 poäng  6 st  5-1
Jens   Karlsson     54 poäng  5 st  5-1
Per Jonasson        54 poäng  4 st  5-1 
 13 st  skyttar 
 

 
 

 
 
 
 

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.