Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar.

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . ( Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196.
 3. Skjutbanechef är Jens Karlsson Tel: 0734290646.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater: WGS84 DD Lat 56.34118 Lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Tisdagar 15.00 – 20.00. Lördagar 09.00 – 17.00. SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten ( t.o.m. februari )
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1 EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i vagnar avsedda till viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial. 

Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 50 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar.

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark ( Mästaremåla 1:14 ) . Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem SvJF. .
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196
 3. Skjutbanechef är Jens Karlsson Tel:0734290646
 4. Banan får endast användas av medlemmar och vid tävling av inbjudna skyttar.
 5. Koordinater WGS84DD lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Kaliber 22 lång alla dagar 9.00 – 20.00 . Röda dagar och vid fruset kulfång råder skjutförbud. Klass 1,2,3, är skjuttider ENDAST helgfria lördagar 10.00 – 14.00 . Klass 1,2,3, skjutförbud juli månad, frusna kulfång och älgjakten(t.o.m.februari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen 22 lång. Klass 1,2,3, MÅSTE vara försedda med ljuddämpare.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i ställning avsedda för viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial.

Skjutbaneinstruktion för inskjutningsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar

 
 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . ( Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196.
 3. Skjutbanechef är: Jens Karlsson Tel: 0734290646.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater:WSG84 DD Lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Helgfria lördagar 09.00 – 15.00. SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten (t.o.m. februari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1. EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbänk eller skjutstöd vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Tavla eller figur uppsatt i befintlig hållare vid skjutvall. 
Nedladdningsbara versioner av intruktionerna:

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.