Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar.

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . ( Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196.
 3. Skjutbanechef är Sven – Erik Sandberg Tel 0709303199.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater: WGS84 DD Lat 56.34118 Lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Tisdagar 15.00 – 20.00. Lördagar 09.00 – 17.00. SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten ( t.o.m. februari )
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1 EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i vagnar avsedda till viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial. 

Skjutbaneinstruktion för viltmålsbana 50 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar.

 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark ( Mästaremåla 1:14 ) . Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem SvJF. .
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196
 3. Skjutbanechef är Sven – Erik Sandberg Tel 0709303199
 4. Banan får endast användas av medlemmar och vid tävling av inbjudna skyttar.
 5. Koordinater WGS84DD lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Kaliber 22 lång alla dagar 9.00 – 20.00 . Röda dagar och vid fruset kulfång råder skjutförbud. Klass 1,2,3, är skjuttider ENDAST helgfria lördagar 10.00 – 14.00 . Klass 1,2,3, skjutförbud juli månad, frusna kulfång och älgjakten(t.o.m.februari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen 22 lång. Klass 1,2,3, MÅSTE vara försedda med ljuddämpare.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbås vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Endast i ställning avsedda för viltmålsfigurer och av föreningsstyrelsen godkänt målmaterial.

Skjutbaneinstruktion för inskjutningsbana 80 m som endast får användas av medlemmar och vid tävling inbjudna skyttar

 
 1. Skjutbanan ägs av Rödeby jakt o sportskytteförening på arrenderad mark . ( Mästaremåla 1:14) Rödeby jakt o sportskytteförening är medlem i SvJF.
 2. Ansvarig styrelseledamot är: Bertil Håkansson Tel 0705236196.
 3. Skjutbanechef är: Sven – Erik Sandberg Tel 0709303199.
 4. Banan får endast användas av medlemmar samt av inbjudna skyttar vid tävling.
 5. Koordinater:WSG84 DD Lat 56.34118 lång 15.67363 RT 90 X6245927 Y1491861
 6. Tillåtna skjuttider: Helgfria lördagar 09.00 – 15.00. SKJUTFÖRBUD juli månad, fruset kulfång och under älgjakten (t.o.m. februari)
 7. Tillåtna vapen: Kulvapen klass 1. EJ SVARTKRUTSVAPEN.
 8. Tillåtna skjutplatser: Skjutbänk eller skjutstöd vid sidan om skjutledaren.
 9. Tillåtna skjutriktningar: Endast mot figur vid skjutvall.
 10. Skjutledare: När två eller fler skyttar skall skjuta skall en utses till skjutledare och har skjutledarens ansvar. Ensam skytt har skjutledarens ansvar.
 11. Sjukvårdsutrustning: Första förband finns hos skjutledaren.
 12. Tillåtna mål och placeringar: Tavla eller figur uppsatt i befintlig hållare vid skjutvall. 
Nedladdningsbara versioner av intruktionerna:

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.