2018 04 Månadsskjutning 80 m
 
 
    1. Magnus Göransson      50 p     3 st 5 ett
    2. Karl Göransson            50 p     2 st 5 ett
    3. Jens Karlsson               47 p     4 st 5 ett
 
     14 st skyttar
 
 
2018 05 Månadsskjutning 80 m
 
 
    1. Lars Mattsson             51 p    2 st 5 ett
    2. Jonas Nordstrand        50 p    3 st 5 ett
    3. Per Jonasson               46 p    4 st 5 ett
 
     11 st skyttar
 
2018 06  Månadsskjutning 80 m
 
     1. Jonas Karlsson           59 p     10 st 5 ett
     2. Per Jonasson              53 p      4 st  5 ett
     3. Mats Johansson         53 p       3 st 5 ett
 
      6  st skyttar