2017 04 Månadsskjutning 80 meter
 
  1. Pär Jonasson  56 p           5 st femett
  2. Jonas Carlsson  53 p        5 st femett
  3. Lars Mattsson  42 p         3 st femett 
       9 st skyttar
 
 2017 05 Månadsskjutning 80 meter
 
       1. Jonas Carlsson      56 p   3 femett
       2. Erik Ludvugsson   50 p  3 femett    
       3. Jonas Nordstrand   48 p  0 femett 
 
       10 st skyttar  
 
 2017 06 Månadsskjutning 80 meter 
 
      1.  Lars Mattsson         54 p  7 femett
      2.   Mats Johansson      45 p   1 femett
      3   Fredrik Havby        44 p   3 femett 
 
      3 skyttar 
 
  2017 08 Månadsskjutning 80 meter 
 
    1. Jens Karlsson               56 p       4 femett
    2. Jonas Karlsson             53 p       7 femett
    3.  Per Jonasson               51 p        3 femett 
 
 
    8 skyttar  
 
2017 09 Månadsskjutning 80 meter
 
        1 Per Jonasson            58 p
        2 Tomas Wallin           36 p
 
         2 skyttar 
 
Klubbmästerskap 80 meter 2017-08-22
 
        1  Jonas Karlsson        59 p   3 femett
        2  Jens Karlsson          55 p    6 femett
        3  Gert Persson            45 p   3 femett
        4  Per Jonasson            45 p   2 femett
 
Klubbmästerskap Jaktstig 2017-09-02 
 
   Dam      
         1 Märta Balatoni   56 p
   
    Junior
        1 Albin Hansson    91 p
        2 Karl Göransson   86 p
        3 Filip Nordstrand  82 p
 
    Senior
         1 Jonas Karlsson   109 p
         2 Jens   Karlsson   101 p
         3 Erik Ludvigsson 100 p 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.