Banan är möjlig att boka för enskilda jaktlag på lördagar i senare delen av september om den är ledig.

 
Tider för bokning:
Lördagar förmiddag:    09.00-10.30; 10.30-12.00;
Lördagar eftermiddag: 12.00-13.30;  13.30-15.30;
 
Kontakta Håkan Karlsson tel 070-395 06 60 för mer information
 
Pris:
500 kr för varje 1,5 timmes pass med fritt antal skjutna serier.
Avgiften betalas före skjutningen till bank-giro 650-1100
Ange jaktlagets namn, datum för skjutningen och att det avser banhyra 

Hitta hit

 
Du hittar skjutbanan genom att köra till Strömsberg, norr om Rödeby. I norra änden
av Strömsberg skyltat skjutbana till höger.
Följ skyltningen.