@import url(http://www.rodebyjakt.se/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/module_cutebox.css); @import url(http://www.rodebyjakt.se/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);@import url(/module_cutebox.css);

SKJUT- o AKTIVITETSPROGRAM 

 
2022
Söndagen                   3. April            Kl 11.00.     Arbetsdag
Tisdagen.                   26. April.           Kl 18.00.     Månadstävling
Måndagen.                25 April.           Kl 19.00.    Upptaktsmöte 22-långskytte och             visning av banorna för nya och tidigare medlemmar
 
Tisdagen.                     3 Maj.             Kl 18.00.    Månadstävling
 
Tisdagen.                    7 Juni.              Kl 18.00.    Månadstävling
Torsdagen.                  9 Juni.              Kl 18.00.    Arbetsdag
Onsdagen.                 29 Juni.              Kl  18.00.   Klubbmästerskap. 50 meter
 
Tisdagen.                     2 augusti.         KL 18.00.    Månadstävling
Tisdagen.                   23 augusti.         Kl. 18.00.   Klubbmästerskap 80 meter
Torsdagen.                 25 augusti.         Kl  18.00.   Arbetsdag
Lördagar.                    6,13,20,27.        Kl 09.00-16.00 Flykätskytte
 
Fredagen.                    2 september       Kl 18.00      Utsättning jaktsstigsmål
Lördagen.                    3 september      Kl 09.00.     Älgjaktstig funktionärer
Söndagen.                   4 september.      Kl 09.-13.    Älgjaktstig
Tisdagen.                    7 september       Kl 18.00      Månadstävling